Editorial


Tornem a estar ací un any després. Amb sis mesos de retard i amb una reorientació dels objectius i de la metodologia, que intenten adaptar-se a les limitacions i les exigències d'un escenari que per a Quaderns presenta una doble dificultat. D'una banda, la nostra administració no és en absolut aliena a les dramàtiques dificultats amb què els ciutadans s'enfronten diàriament després del bon grapat d'anys que dura ja la crisi. No cal dir que a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, com en la resta de les administracions del nostre país, els recursos disponibles, tant humans com materials i tècnics, ha sigut afectats de manera important pel context de les circumstàncies mencionades. D'altra banda, i al mateix temps, l'adaptació de la nostra administració als canons de seguretat i garantia requerits en el context de la nova societat de la informació són cada vegada més evidents. En línia amb estes preocupacions, la Generalitat Valenciana va aprovar a principis d'enguany una nova normativa de seguretat informàtica que ens ha obligat a modificar molts dels procediments i rutines al llarg de l'elaboració de cada número de Quaderns. 

La reorientació que posem en marxa a partir d'este número modifica no sols moltes de les nostres previsions anteriors, i per tant l'agenda d'assumptes a tractar, ara molt més estretament vinculada al treball hemerogràfic ordinari, sinó també la mateixa naturalesa de la publicació, que ara canvia de tipologia i deixa de ser una publicació seriada per a convertint-se en un recurs continuat integrable, és a dir, s'assemblarà més a un blog que a una revista. A partir d'ara, si bé provarem de mantindre una periodicitat semestral bàsica que homogeneïtzarà un enfocament i uns continguts comuns, dintre de cada número es faran un seguit d'actualitzacions en correspondència amb el progrés del treball hemerogràfic del nostre departament. Això vol dir que les bibliografies en curs, per exemple, incorporaran, moltes voltes a posteriori, els números que no estaven disponibles en el moment de lliurament de la bibliografia de l'any. O les publicacions cessades, altres incidències i les noves digitalitzacions, per exemple, s'incorporaran a les seues recopilacions en el moment en què en tinguem notícia o estiguen disponibles. D'altra banda, les seccions més teòriques, com la d'“A fons” i en part la d'“Homenatges”, reduiran les seues ambicioses intencions per fer-les compatibles, en general, amb un tipus de publicació més modesta, encara que més dinàmica.

Tot i això, en el número que presentem ens hem volgut ocupar de Venceslau Ayguals d'Izco i de Birdie MacLenan, el primer per ser una anella de vital importància, encara que enormement desconegut, d'una cadena que juntament amb els seus contemporanis Bernat i Baldoví, Josep Maria Bonilla, Pasqual Pérez, i els que el continuaran: Constantí Llombart, Blasco Ibáñez i Vicent Miguel Carceller..., configuren les primeres plomes de la literatura periodística del radicalisme lliberal valencià. Amb la nota de Birdie volem, per una altra banda, retre homenatge pòstum a una notable professional del nostre camp als EUA.
  D'altra banda, i com a exemple pel que fa al tractament dels continguts de la nova orientació explicada, hem treballat en la secció “A fons” dos diaris, Jornada i El Mundo, edició València, que en les últimes setmanes hem processat revisant, completant i instal·lant les seues col·leccions, en un cas a conseqüència de l'entrada de nous exemplars a la BVNP procedents de dos col·laboracions destacables, la de la donació de premsa històrica que ens ha fet la Universitat de València i la que correspon al comodat signat amb la família Lassala. Ambdós iniciatives han enriquit de manera quantitativa i qualitativa les nostres col·leccions en relació amb el diari vespertí ja desaparegut. En l'altre cas, el processament del periòdic El Mundo ha obeït a motius de gestió hemerotecària ordinària, i ens ha donat l'oportunitat d'estudiar les seues característiques i amb elles el nou fenomen que són les edicions adaptades, en este cas a un espai geogràfic, la Comunitat Valenciana, d'una capçalera de tirada nacional.

Les seccions d'hemerografia valenciana s'ocupen, com ja és habitual, de les publicacions que l'any 2013 van nàixer en cadascuna de les tres províncies i també de les que tenim constància que han cessat. Ara hi incorporem també les llistes acumulades dels anys 2012 i 2011, així com una nova secció denominada “Incidències bibliogràfiques”, on donarem compte de situacions tant tècniques com normatives, així com de casos particulars en què l'aplicació dels principis bibliogràfics resulta destacable per alguna situació particular. Afegim-hi, finalment, una altra secció per tal de destacar la rellevància que tenen en l'hemeroteca les publicacions que s'ocupen dels fets que per ser notícia són abordats per la premsa.

En bibliografia retrospectiva i especial, informen de les revisions catalogràfiques que amb caràcter ordinari es realitzen al departament, aprofitant l'avinentesa per a difondre juntament amb una fotografia la seua fitxa catalogràfica i els fons corresponents de què disposem, amb una clara invitació a tot el món de la cultura a fer propis els nostres objectius de completar les col·leccions. Al llarg dels últims mesos, els almanacs i els calendaris, d'una banda, i la premsa fallera, d'una altra, han estat tipologies intensament treballades en l'hemeroteca.

Hi afegim també noves seccions, la de “Digitalitzacions”, que s'ocupa de donar compte de les iniciatives de processament de revistes i periòdics del nostre fons que s'han realitzat a la BVNP amb destinació als repositori en Internet de BIVALDI, BVPH, EUROPEANA o altres. Finalment, la secció “Desideravit” pretén la recopilació de les notícies sobre publicacions que ara mateix no tenim en les nostres col·leccions i que per la seua rellevància respecte de la cultura valenciana ens conjurem, amb l'ajuda de tots, a aconseguir.

Enric Nogués Pastor 
Novembre 2014